Handelsgebieden

Handelsgebieden

De teuten handelen niet in hun eigen regio (Weliswaar brachten ze voor privé-gebruik producten mee naar de eigen heimat). In de loop van de 16de tot 20ste eeuw handelden de teuten vooral in westelijk Duitsland (de Rijngebieden) , in het Noord-Oosten van Frankrijk, vooral Lotharingen en in Midden- en Noord Nederland (Zeeland, Holland,Groningen en Friesland). Slechts enkele geïsoleerde teuten of teutencompagnieën waagden hun kans verderweg: de grote compagnie van Luyksgestel bijv. in Denemerken, enkele compagnieën in de streek van Dantzig of Oost-Pruisen, enkele haarteuten in Engeland en Amerika. De Vriezenveners die naar Sint-Petersburg trokken waren geen teuten! Het handelsgebied dat men wilde 'veroveren' of verkrijgen moest een erg welvarend gebied zijn waar de potentiële klanten zelf geen mogelijkheid hadden (bijv. in de rijke agrarische gebieden) om kleinhandel te organiseren.