Soorten

Soorten

Soorten of groepen teuten. Met 'soorten' bedoelt men welke groepen teuten er voorkwamen.

In grote lijnen onderscheidt men drie belangrijke groepen:

1. De koperteuten

2. De textielteuten

3. De snijders (castreerders van varkens en paarden) of lubbers

Daarnaast zijn er nog een aantal andere groepen maar deze zijn zo kleinschalig in omvang of in ruimte. Het betreft bijv. de haarteuten uit Bergeyk, de glasteuten uit Budel,... Er zijn ook nog teutencompagnie├źn die koperhandel of textielhandel combineerden met de verkoop van bijkomende producten, zoals de verkoop van varkens, de verkoop of zelfs verhuring van uurwerken, de verkoop van zaden, in het bijzonder klaverzaad.